Nieuwe bewijzen tegen de jonge leeftijd van Aisha, de “minderjarige” vrouw van de profeet

Er was en is kritiek op de profeet omwille van zijn huwelijk met Aisha op 9-jarige leeftijd. Hoewel kindhuwelijken eerder cultureel (armoede en geen educatie-perspectieven voor meisjes), dan religieus gerelateerd zijn, zorgen de Islamitische bronnen toch voor veel heisa wat voor sommige fundamentalisten als excuus kan gebruikt worden om kindhuwelijken toe te staan. Recent onderzoek

Is de vrouw gebrekkig in Islam? Een casus.

De controversiële hadith Bekijken we eens de volgende overlevering: Abu Sa’id al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde (Bukhari 304, Boek 6, Hadith 9): God’s Boodschapper ging naar de Musallah (om het gebed te verrichten) van ‘Eid. Daarna ging hij langs de vrouwen en zei: “Dames! Geef aalmoezen, want ik zag dat jullie de meerderheid

De Koran en epos

Een succesvolle beschaving is meestal te danken aan een episch verhaal. Denk hierbij aan de Ilias en de Odyssee van Homerus voor de Griekse beschaving, of Gilgamesh voor Mesopotamië, of Remus en Romulus voor de Romeinse. Ze omkaderen een beschaving in termen van taalgebruik, waarden en normen, geschiedenis en identiteit. Zo ook het Oud en