Is de vrouw gebrekkig in Islam? Een casus.

0 Shares

De controversiële hadith

Bekijken we eens de volgende overlevering:

Abu Sa’id al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde (Bukhari 304, Boek 6, Hadith 9):

God’s Boodschapper ging naar de Musallah (om het gebed te verrichten) van ‘Eid. Daarna ging hij langs de vrouwen en zei: “Dames! Geef aalmoezen, want ik zag dat jullie de meerderheid van de bewoners zijn in het Hellevuur”.

Ze vroegen: “Waarom is dat zo, Boodschapper van God?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken regelmatig en ontkennen het goede (als jullie eraan herinnerd worden)”.

Hij ging verder: “Ik heb niemand meer gebrekkig gezien in intelligentie en in religie dan jullie. (Zelfs) een voorzichtige redelijk man kan door sommigen van jullie misleid worden.”

De vrouwen vroegen: “God’s Boodschapper, wat is er dan gebrekkig in ons intelligentie en in religie?”

Hij antwoordde: “Is niet de getuigenis van twee vrouwen gelijk aan één man?” Ze reageerden in bevestigende zin. Hij zei: “Dat is het gebrek in haar intelligentie”.

Hij vervolgde: ” Is het niet zo dat een vrouw noch kan bidden noch vasten tijdens haar maandstonden?”. De vrouwen antwoordden bevestigend. Hij vervolgde: “Dat is dan het gebrek in religie.”

Discussie

Wat doe je dan als je een dergelijk Islamitisch tekst tegenkomt? Ga je al je eigen conclusies trekken hoe islam de vrouwen ziet? Knap onderzoek die je dan hebt verricht! De geleerde Ibn Hajar kon hier zelfs 18 voordelen uit deze hadith halen en wist maar al te goed dat deze hadith eigenlijk juist het tegendeel beweert. De Islam is niet enkel gebaseerd op droge teksten, het is een heel belevenis die je niet altijd in woorden kan uitdrukken. Het is een levend religie waarbij een rolmodel moet gezien en ervaren worden om dan de woorden beter te kunnen interpreteren. De Islamitische traditie handelde in geen geval naar de ogenschijnlijke betekenis van deze hadith. Integendeel, er is geen enkel bewijs uit eender welk Bron uit de Heilige Wet die duidelijk een denigrerende stelling aanneemt t.o.v. de vrouw. Dit bewijst al dat deze hadith nooit zo geïnterpreteerd werd. Daarnaast, hoeveel voorbeelden zijn er niet in de Islamitische geschieden over vrouwen die top-geleerdes waren of voorbeelden uit de Koran van vrouwen die zo geprezen werden dat ze zelfs ook voorbeelden voor mannen dienen?

Deze vrouwen hielden van de profeet wiens charisma, geduld en zacht karakter zo voortreffelijk waren. Deze vrouwen wisten als de besten hoe de Islam hun status verhoogt en hen respecteert. Ze wisten ook wat de valkuilen waren van het vrouw zijn evenals hun capaciteit om mannen te beïnvloeden. Ze wisten goed genoeg hoe ze met hun vrouwelijke eigenschappen een heel maatschappij de hoogte in kunnen duwen maar evenzeer deze ook in de afgrond kunnen richten.

Ze wisten hoe de profeet plagend hierop inspeelde terwijl hij met deze vrouwen converseerde. Zijn toon was zacht en hij schakelde over naar het emotioneel redeneren zodat de boodschap beter ontvangen werd door de vrouwen. Dit toonde aan hoe de profeet de vrouwen begreep en hoe de vrouwen beter begrepen konden worden. Iets wat veel mannen niet kunnen.

Deze vrouwen deden niet mee aan veldslagen en draaiden niet mee in de economie. Ze wisten wat de profeet eigenlijk bedoelde en gingen mee met de zachte toon en het plagend gesprek. “Hé, mijn lieve dames, wat zijn jullie toch goed voor de wereld hé”. Deze vrouwen die omwille van de profeet en de Koran maar al te goed wisten dat dit niets te maken heeft met de waarde van de vrouw in Islam, kwamen dus niet in opstand en gingen er een amuserend gesprek van maken.  “Aahzo, hé, meneer de macho, vertel eens (knipoog), waarin zijn we dan toch zo dom hé (knipoog)?”

Dit soort ogenschijnlijk kwaadaardige gesprekken werkt eigenlijk relatie-bevorderend op voorwaarde dat de band met de profeet en de vrouwen sterk en intiem was. De relatie met God’s Boodschapper was altijd robuust, warm, inspirerend, plezant en ongezien betrouwbaar! Hij was geen bazig macho maar een voorbeeldige leider!

Meer info: https://seekersguidance.org/…/on-the-hadith-of-naqisat…/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap